24 Hour Innovative Design Challenge

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลในการแข่งขันการออกแบบเชิงนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง รายละเอียด คลิกที่นี่