การประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียน 2/2559

นักศึกษาสามารถเข้าระบบประเมินการสอนอาจารย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะ ระดับ ปวช. และ ป.ตรี เท่านั้น)=> คลิกที่นี่

** หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ **