ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6427