Loading...
หน้าหลัก2024-01-31T13:04:05+07:00

ปรัชญา : ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังเพื่อตอบสนองการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรัชญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มจพ. ฉบับปี พ.ศ. 2566

16 พ.ค. 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มจพ. ฉบับปี พ.ศ. 2566 ด้วยกลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริหารหารศึกษา ขอเรียนแจ้งรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประชาสัมพันธ์ TopHat อบรม “การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด”

15 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์ TopHat อบรม "การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด" เชิญชวนนักศึกษา วทอ. เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด     

อบรมสัมมนาเรื่อง eFuels,Hydrogen or Batteries

15 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา เรื่อง eFuels,Hydrogen or Batteries Which Technology for Different Mobility

ทุนการศึกษา “อาจารย์บุญธรรม เจริญกุล”

13 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: |

ทุนการศึกษา “อาจารย์บุญธรรม เจริญกุล” ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

05 พ.ค. 2023|Categories: ข่าวภาควิชา|

คณาอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระบบขับเคลื่อน

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

10 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวภาควิชา|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

โครงการอบรม “การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด”

30 เม.ย. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม "การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด" ระหว่างวันที่

0
นักศึกษา
0
อาจารย์
0
หลักสูตร ป.ตรี
0
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Go to Top